2015-04-11 Felix tittar på äggknäckarfilm: https://youtu.be/HKPl5o7PE1Y